Politik – ingen arbejder hårdere

Min politiske indsats vil tage udgangspunkt i værdierne frihed, tillid og fællesskab.

Frihed

Frihed er kernen i at være liberal.

Jeg er liberal i hjertet. Jeg mener oprigtigt, at det bedste, vi kan give hinanden, er friheden til at udfolde sig og udvikle sig. 

Jeg drømmer om et Danmark, hvor der er højt til loftet, rummeligt, ingen misund-else, naturlig omsorg for de svage og beundring, for dig, der dag efter dag yder dit bedste.

For at opnå det vil jeg arbejde for:

  • Færre regler og færre forbud
  • En uafhængig forfatningsdomstol, der skal sikre borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder

Tillid

Tilliden i det danske samfund er høj og grundlaget for vores velfærd. 

Uden tillid får vi masser af kontrol, og det bidrager ikke til sam­fun­dets fremgang eller borgernes velstand og velfærd. Staten skal gå forrest og vise tillid til ansatte, virksomheder og borgere. 

  • Tillid skaber – kontrol nedbryder
  • Tillid er et vigtigt afbureaukratiserings­værktøj
  • Tillid er også selvtillid. Troen på at du kan
  • Tillid er tro på og optimisme for fremtiden

Fællesskab

Samfundets opgaver løses i fællesskab. 

Velfærd, omsorg, sociale udfordringer, miljø, klima, integration og vækst kan vi hver især bidrage med, men det er i fællesskab, vi løser opgaverne. 

Fællesskab skaber identitet, respekt, værdighed og ligeværd. 

Vi skal sammen løfte opgaven med at hjælpe samfundets svageste. Vi skal skabe et simplere system, som gør det lettere at være borger i Danmark.

Danmark er kendt for et berigende foreningsliv. Det skal vi sikre fornyelse af ved at give nye interessefællesskaber som e-sport en hjælpende hånd til at blive en del af foreningslivet.